تیراندازی با تفنگ

ایده ساخت تفنگ از زمانی صورت گرفت که بشر در این فکر بود از فاصله دور دشمن را از پای در آورد.از حدود هزار سال پیش که باروت توسط چینیها اختراع گردید تا امروز وسایل تهاجمی در حال تکامل هستند.در کشور آلمان شخصی بنام ماکسی میلیان در سال 1508موفق شد اولین تفنگ را اختراع نماید.برای حفظ آمادگی سربازان از دیر باز مسابقات تیراندازی برگزار می شدکه در این بروشور با اصطلاحات مهم آشنا می شویم.

کالیبر: به قطر داخلی لوله تفنگ می گویند که به میلیمتر بیان می شود. قطر گلوله نیز به همان کالیبر بیان میشود.

سلاح خفیف: سلاحی که کالیبر آن کوچک تر از شش میلیمتر است و در تمرینات کاربرد دارد.

سلاح نیمه خودکار:پس از کشیدن دسته اهرم کنار لوله "نیازی نیست اهرم را دوباره به جلو فشار دهیم بلکه با همان کشیدن ابتدایی "فشنگ داخل لوله قرار می گیرد.

سلاح خودکار: با یک بار کشیدن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می شود.

تفنگ بادی: نوعی تفنگ ساچمه ای است که در آنها ساچمه سربی درون لوله با استفاده از هوای فشرده شلیک می شود.

مسابقات تیر اندازی با سه نوع تفنگ که شامل تپانچه –تفنگ وتفنگ شکاری انجام می شود.

اهداف تیر اندازی: در فاصله 50 متری ابعادش 5/2*6/1متر و در فاصله 25 متری  5/1*5/1می باشند.ده عدد دایره تو در تو با مرکز مشترک که  امتیاز مرکز 10 وآخری 1 می باشد.

انواع تیر اندازی با تپانچه:

1-تپانچه بادی فاصله 10 متر و 60 گلوله                    2- تپانچه آزاد فاصله 50 متر و 60 گلوله

3- تپانچه سریع از فاصله 25 متری و 60گلوله

تیراندازی به اهداف متحرک: بشقاب نارنجی رنگ بوسیله ماشین پرتاپ میشوند. قطر بشقاب 11 سانتیمتر است که پیش از افتادن روی زمین باید زده شود

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 10:50 |
بانک سوال
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 11:36 |

مشخصات کلی

طرح درس روزانه آمادگی دفاعی

عنوان درس:آمادگی دفاعی                                             پایه :دوم

صفحات :42 تا47                                                        نام آموزشگاه:  

نام دبیر:                                                                 نام شهرستان:خرم آباد

 

هدف کلی

آشنا شدن با مفهوم جنگ نرم و ابعاد آن

 

اهداف جزیی

الف-بیان مفهوم جنگ نرم وتشخیص آن از بین تعاریف

ب- بیان تاریخچه جنگ نرم

ج- بیان ویژگیهای جنگ نرم همراه با مثال

د-توضیح اهداف جنگ نرم ونتیجه گیری لازم از آنها

 

فرآیند تدریس

شرح فعالیت

 

آمادگی سازمانی

5 دقیقه

سلام واحوال پرسی-حضور وغیاب- گروه بندی- چیدمان صندلی- ایجاد انگیزه

 

ارزشیابی ورودی

5 دقیقه

با طرح یک سوال مانند تلفات جنگ جهانی دوم – چگونگی سرنگونی حکومتها

 

آموزش

55 دقیقه

جنگ سخت: جنگی که با تهاجم نظامی وکشتار انسانها به پیش می رود

جامعه هدف :کشور وجامعه مورد تهاجم را جامعه هدف گویند

تاریخچه جنگ نرم در سال 1990تئورسین غربی «ژوزف نای » نام گذاری نمود

جنگ نرم : هرگونه اقدام روانی وتبلیغاتی روی جامعه هدف بمنظور رسیدن به اهداف بدون جنگ وخونریزی

ابزار جنگ روانی:1-دیداری مثل کتاب 2-شنیداری مثل موسیقی 3-دیداری وشنیداری مثل سخنرانی

روش های جنگ روانی :شایعه-تفرقه افکنی-تحریف واقعیت-تهدید- فریب- ترورشخصیت

ویژگیهای جنگ نرم:تغییر هویت جامعه-آرام وتدریجی-الگوساز- هیجان ساز-آسیب محور-...

 

ارزشیابی

10 دقیقه

توضیح نماینده هر گروه وخلاصه مطلب وپرسش دبیر (گروه جنگ نرم- گروه ابزار- گروه

ویژگی های جنگ نرم)

فعالیت های پایانی

10دقیقه

مبحث آینده راه های مقابله با جنگ نرم- ارایه تحقیق درمورد انقلاب های مخملین

 

             گروه های آموزشی آمادگی دفاعی  
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 11:24 |
مشخصات کلی
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 11:17 |
 بارم بندی درس آمادگی دفاعی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 11:24 |
بارم_بندی_دوم_متوسطه.pdf
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 10:7 |
پیشنهادات

موضوع:ارائه پیشنهادات درس آمادگی دفاعی

بمنظور کیفیت بخشی درس آمادگی دفاعی مقطع متوسطه ارایه پیشنهادات همواره می تواند راهگشا

ومفید واقع گردد.بدین منظور مولفان می توانند از نظرات همکاران جهت اهداف کوتاه مدت وبلند مدت استفاده نمایند.اجرای این بازخوردها ونقد وبررسی آنها در کمیسیون میتواند نتایج مفیدی از جمله نگارش کتابی مفید وکاربردی برای دانش آموزان بهمراه داشته باشد.

 

پیشنهادات ارسالی جهت کیفیت بخشی درس آمادگی دفاعی

1-تغییر در نگارش ودستور زبان فارسی

2-آسان و روان نمودن تعاریف ومفاهیم

3-تهیه فصلی تحت عنوان محیط زیست وارتباط آن با مطالب

4-استفاده از امکانات وتجربیات ارگان ها وسازمان ها

5-همکاری نزدیک بین آموزش وپرورش وعلوم پزشکی وآتش نشانی

6-در اختیار قرار دادن کیت آموزشی (ش-م-ر)ونحوه کار با آنها مانند ماسک وآمپول......

7-ارسال نرم افزارهای جذاب برای مکمل فرآیند تدریس

8-قرار دادن نمونه سوالات در پایان هر فصل همانند دیگر کتب درسی

9-افزایش بارم مربوط به دبیران مانند(12نمره پایانی به15نمره)

10-گنجاندن فصل پدافند غیر عامل و کاربردی نمودن مفاهیم آن

11-اجرای بخشی از اردوی راهیان نور توسط اموزش وپرورش

12-لحاظ نمودن نکات تربیتی وآموزشی در اردوها

13-برگزاری دوره های ضمن خدمت

14-تدریس توسط دبیران مجرب ونقش سرگروه درتقسیم ساعات آمادگی دفاعی

 

 

              شاهمرادی-سرگروه آمادگی دفاعی ناحیه یک خرم آباد-گروههای آموزش متوسطه

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 11:53 |
 
 
 
طرح درس روزانه آمادگی دفاعی
 
 

مشخصات کلی

عنوان درس:امادگی دفاعی    پایه:دوم متوسطه

صفحات:52تا54               آموزشگاه:شاهد

دبیر:شاهمرادی                شهرستان:خرم آباد

 

هدف کلی

آشناشدن بامهارت جهت یابی ومفهوم ایست وبازرسی

 

اهداف جزیی

الف)حیطه شناختی:دانش آموز کاربردجهت یابی در زندگی روزانه رابداند.مفهوم ایست وبازرسی را بداند و وضعیت های زرد –سفید-قرمز رابه راحتی تشخیص دهد.

ب)حیطه روانی-حرکتی:دانش آموز بتواند به آسانی جهت یابی را انجام دهد ودر سریع ترین زمان آنرا انجام دهد.

ج)حیطه عاطفی:دانش آ موزجهت تعیین جهت یابی  علاقه از خود نشان دهد.       

 

فرآیند تدریس

             شرح فعالیت

 

آمادگی سازمانی 8دقیقه

سلام واحوال پرسی-حضور وغیاب-گروه بندی-چیدمان صندلی-ایجاد انگیزه

 

ارزشیابی تشخیصی 3دقیقه

سوال:شمالی ترین نقطه زمین چه نام دارد؟

سفیدکوه درکدام جهت شهر خرم آبادواقع شده گردیده است؟

 

آموزش  30دقیقه

-تعریف ایست وبازرسی با مشارکت دانش آموزان

-رعایت نکات ایمنی درایست وبازرسی

-گروه بندی دانش آموزان به سه دسته(سفید-قرمز-زرد)

-جمع بندی بحث توسط سرگروه

-نمایش یک اسلاید یا تصویر جهت یابی

-گروه بندی به سه دسته(کوهنوردان- تکاوران- جنگلبان)

-توضیح ونمایش بوسیله دانش آموزان وسرگروه

-نمایش عملی توسط معلم ورفع اشکال

 

 

ارزشیابی پایانی 3دقیقه

پرسش جهت یابی و وضعیت ها ونکات ایمنی

 

فعالیت های تکمیلی 1دقیقه

 

مبحث آینده جهت یابی در شب می باشد که قدمتی دیرین دارد

کتاب آموزش سرباز وسایت اینترنت منبع مکمل میباشند      

 

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 8:58 |
بانک سوالات درس آمادگی دفاعی –بخش اول

1-دفاع راتعریف کنید.

2-ویزگیهای دفاع غریزی را توضیح دهید.

3-دو تفاوت اساسی دفاع آگاهانه با غریزی راتوضیح دهید.

4-کدام مورد غلط است:

الف-دفاع دو نوع است:آگاهانه وغریزی

ب-دفاع غریزی ناخود اگاه است ودر بین موجودات مشترک است.

ج-در دفاع آگاهانه انسان بر اساس تفکر وتعقل انجام می دهد.

د-عقب کشیدن دست درهنگام برخورد باجسم داغ-دفاع آگاهانه میباشد.

5- انواع دفاع را نام ببرید

6-اهمیت آمادگی دفاعی از دیدگاه قرآن راتوضیح دهید

7-بسیج را تعریف کنید.

8-بسیج در تاریخ.........و توسط.............تشکیل گردید.

9-فرمان تشکیل بسیج توسط چه کسی صادر گردید.

10-جایگاه بسیج رااز نظر مقام معظم رهبری توضیح دهید.

11-جایگاه بسیج از نظر امام خمینی ره را توضیح دهید.

12-نقش عمده زنان در هشت سال دفاع مقدس ........و.........بود.

13-هشتم آبان ماه 1369سالروز تشکیل چه نهادی است؟

الف-بسیج خواهران      ب-بسیج ادارات         ج-بسیج دانش آموزی   د-بسیج کارمندان

14-آموزش نظامی وعقیدتی سیاسی مربوط به کدام گزینه است:

الف-ازاهداف تشکیل بسیج دانش آموزی است    ب-از ماموریت نیروی مقاومت بسیج است

15-از پدافند غیر عامل چه میدانید؟

16-پدافند غیر عامل یعنی:

الف-دفاع نظامی است  ب-بوسیله موشک وسلاح است  ج-دفاع غیرنظامی است  د-غریزی

17-نقش مردم درهشت سال دفاع مقدس چه بود؟

18-نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟

19-در نمودار تشکیلات دفاعی "نیروی مقاومت بسیج" از زیر مجموعه کدام نیرو است؟

الف-نیروی انتظامی   ب-ستاد مشترک ارتش ج-ستاد مشترک سپاه  د-نیروی زمینی ارتش

20-این سردارشهید مسوول تشکیل جنگ های نامنظم در اهواز بود ودرسوسنگرد شهید شد:

الف-شهید چمران    ب-شهید صیاد شیرازی    ج-شهید همت      د-شهید بابایی

21-این سردار شهید مسوول تشکیل تیپ محمد رسول الله شد:

الف-شهید چمران    ب-شهید صیاد شیرازی    ج-شهید همت      د-شهید بابایی

22-این جمله از کدام اسوه شهید می باشد: من زندگی را دوست دارم ولی نه آنقدر که آلوده اش شوم. الف-شهید چمران    ب-شهید صیاد شیرازی    ج-شهید همت      د-شهید بابایی

23-این سردار شجاع بعد از جنگ تحمیلی و در شهر تهران ترور گردید:                         الف-شهید چمران    ب-شهید صیاد شیرازی    ج-شهید همت      د-شهید بابایی

 

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 11:43 |

نام و نام خانوادگي:

شماره كلاس:

رشته:  

پايه:

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك

آموزشگاه: ...................

نوبت امتحان:

تاريخ امتحان:

مدت امتحان:‌

صفحه: اول

سؤالات درس: ………..

رديف

دانش‌آموزان عزيز سؤالات ذيل را با دقت مطالعه كرده و در كمال خونسردي به آنها پاسخ دهيد. سؤالات در   صفحه و به تعداد  17  سؤال مي‌باشند.

بارم

1

دفاع چيست؟

5/0

2

كدام مورد غلط مي‌باشد؟

الف) دفاع دو نوع است: آگاهانه و غريزي

ب) دفاع غريزي ناخودآگاه است و در بين موجودات مشترك است.

ج) در دفاع آگاهانه، انسان بر اساس تفكر و تعقل انجام مي‌دهد

د) عقب كشيدن دست در هنگام برخورد با جسم داغ، دفاع آگاهانه مي‌باشد.

5/0

3

اهميت آمادگي دفاعي از ديدگاه قرآن را توضيح دهيد.

5/0

4

بسيج در تاريخ ................... توسط ................... تأسيس گرديد.

5/0

5

مهم‌ترين مأموريت نيروي مقاومت بسيج را نام ببريد. دو مورد

5/0

6

نقش عمده زنان در هشت سال دفاع مقدس ................ و ................... بود.

25/0

7

اين سردار مسئول تشكيل جنگ‌هاي نامنظم در اهواز بود و در منطقه سوسنگرد شهيد شد.

الف) شهيد چمران            ب) شهيد صياد شيرازي          ج) شهيد همت         د) شهيد بابايي

25/0

8

هدف عمده از بمباران شهر ما توسط دشمن ..................... مي‌باشد.

 

5/0

9

تعريف جان پناه.

 

5/0

10

اقدامات ايمني در زير آوار را توضيح دهيد.

 

 

2

11

براي رديف اول گزينه مناسب را از رديف مقابل انتخاب نمايد.

- آتش‌سوزي مواد خشك                  - بستن شير گاز و انتقال آن به حياط

- آتش سوزي برق                          - سرد كردن به وسيله آب

- آتش‌سوزي نفت و بنزين                - خفه كردن به وسيله پتو يا سطل شن و ماسه

- آتش‌سوزي گاز                           - استفاده از خاموش‌كننده‌هاي حاوي گاز

1

12

راه‌هاي ورود مواد شيميايي به بدن را نام ببريد

 

1

13

تعريف دُز.

 

5/0

14

عامل خون (مشخصات- علايم- روش مقابله) را توضيح دهيد.

 

 

5/1

15

نحوه تشخيص يك منطقه آلوده به مواد ش.م.ر را نام ببريد. 4 مورد

 

 

1

16

براي رفع آلودگي هواي منطقه چه بايد كرد؟

 

5/0

17

تعريف عامل ميكروبي.

 

5/0

جمع بارم سؤالات 

 

امضاء دبير مربوطه پس از طراحي                                                                         امضاء مدير آموزشگاه پس از بررسي

 

نمره دانش آموز با عدد                                       با حروف                                      امضاء دبير مربوطه پس از تصحيح

 


برچسب‌ها: سوالات
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 8:39 |